ANCESTRAL HIGHLANDS Shumaq nuspana , kamatsikuq wayim. Tsaypita CHAWPIN anti rukukunapa wayinkuna awchikan, llapan patsa mamachaw kaqkunapis rikakun: kay patsapis, hanapatsapis. Kay chaniyuq wayikuna hinanchaw inshikunawan rurakashqa: liqitawan, rumiwan, kulluwan, tikawampis; shumaq anti wayinkunanawmi

nunakunapa ,tsaychaw shumaqalli , nuspayanqa, rimayanqa, yarpaayanqa, alli shunqunwan kaayiyanampaq; raslla hayniwan - kamaqwanpis tinkuyaanampaq. Rurakashqa hatun mayu rikakuq, intipatapis killapatapis naninta rikaanapaq, nikur chakanata, amaruta, qullqata, quyllurta rikapanapaqq.

AANCESTRAL HIGHLANDS rurakashqa, Anti Piru nunakunapa yachayninta, musyayninta ashiqkunapaq. Tsaychaw hampikuy, kachakatsikuy kanqa, anti nunapa yachayninkunawanpis, takinkunawampis (qutsuy,

tushuy, takiy). Tsay wayichaw hinan nunakunata, karupita shamuqkunatapis Anti Yachayta yachatsinqapis riqitsinqapis. Hinantin Patsa Mamachaw taraq nunakunata yachatsinqa anti Piru llaqtapa kaqninta, musyayninta.

Kay wayiqa kaykan, CHAWPIN anti wayipa kuntisuyumpam, Kishukru hirkapa chakinchaw, distrito de Chavín de Huantar, provincia Huari, Ancash – Perú llaqtachaw.